27.3.2015

Jäisillä metsäteillä pyöräilyä


Metsäautoteiden liukkaus kannustaa kokeilemaan oudompia pyöräilyreittejä ja välillä päädytäänkin keskelle metsää. Lenkillä tapahtui myös vuoden ensimmäinen kalustorikko.

This video "Cycling on icy forest roads" has captions in English.