16.9.2015

Volvo Lifepaint vs. Reflect-All - heijastavat spraymaalit testissä
Volvo markkinoi heijastavaa Lifepaint maailaan kevyen liikenteen näkyvyyden parantamiseksi. Videolla
testataan tuotteen toimintaa käytännössä ja verrataan sitä toiseen, jo aiemmin markkinoilla olleeseen
Reflect-All tuotteeseen.

In this video we test Volfo lifepaint in bicycling and compare it to Reflect-All product.

This video has captions in English.

Lisätietoja:

http://www.volvolifepaint.com/
http://reflect-all.com/

http://www.velogi.com/
Twitter: https://twitter.com/Velogi_com
www.youtube.com/c/velogi